Blog

hobby

Historia polski

O polityce zapisywał już Arystoteles. Starożytni i średniowieczni włodarze uważali, że władza polityczna wywodzi się od boga. Bez trudu było głosić taki pogląd, kiedy tak właściwie o tym, kto króluje, decydowało urodzenie. Arystoteles twierdził, że polityka to sztuka rządzenia. Wedle niego wolno było sprawować władzę, ale nie być politykiem, jeśli nie posiadało się stosownych cnót i nie działało na korzyść swoich poddanych. Zmiany w sposobie definiowania pojęcia polityki zaczęły się zmieniać wspólnie z demokratyzacją państw. Dziś uważa się, że polityka to sposób dochodzenia do władzy i sprawowanie władzy. Według jednych polityka polega na uzgadnianiu sprzecznych interesów – zobacz witrynę polpolityka. Miałaby to w związku z tym być sztuka kompromisów. Drudzy sugerują, oraz potwierdza to niesłychanie często realność, że polityka to sztuka perswazji, to wszelkie metody, które prowadzą do tego, że nasze stanowisko zwyciężyło ze stanowiskiem przeciwnika. Ta druga objaśnienie wydaje się dużo bardziej odpowiadać rzeczywistości. Bez względu na definicję jest to, poza pracą zawodową oraz sferą życia rodzinnego, najistotniejsza dziedzina życia, a przynajmniej powinna być taka w demokratycznym państwie.

Inne wpisy:

Comments are closed.Search